PK File

? Cách mở file .PK? Những phần mềm mở file .PK và sửa file lỗi. Convert N/A PK file sang định dạng khác.

.PK File Extension

   
File name PK File
File Type 1Audition Peak File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (30 Bình chọn)

File .PK là file gì?

PK là Audio Files - 1Audition Peak File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các hình ảnh của một dạng sóng âm thanh cho một tập tin âm thanh tương ứng; tạo ra tự động bởi Audition và Cool Edit Pro khi một tập tin âm thanh được mở ra; lưu trong cùng thư mục với tập tin âm thanh gốc.

What is a PK file?

Contains the visual representation of an audio waveform for a corresponding audio file; generated automatically by Audition and Cool Edit Pro when an audio file is opened; saved in the same folder as the original audio file.

Cách mở .PK file

Để mở file .PK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PK do người dùng đóng góp.

  • Adobe Audition CC 2019
  • Cool Edit Pro
  • Cool Edit Pro
  • ape@map Desktop
  • SCN iConnect Client
  • EMap
  • EMap

Chuyển đổi file .PK

File .PK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *