PK3 File

? Cách mở file .PK3? Những phần mềm mở file .PK3 và sửa file lỗi. Convert Zip PK3 file sang định dạng khác.

.PK3 File Extension

   
File name PK3 File
File Type 1Quake 3 Engine Game Data File
Nhà phát triển Id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (71 Bình chọn)

File .PK3 là file gì?

PK3 là Game Files - 1Quake 3 Engine Game Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Id Software.

Nén tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi trò chơi dựa trên Quake engine III (id Tech 3), được phát triển bởi id Software; có thể chứa bản đồ, kết cấu, clip âm thanh, hoặc dữ liệu khác được sử dụng để chơi; có thể được sửa đổi để tạo ra nội dung trò chơi tùy chỉnh.

What is a PK3 file?

Compressed game data file used by games based on the Quake III engine (id Tech 3), which was developed by id Software; may contain maps, textures, audio clips, or other data used for gameplay; can be modified to create custom game content.

Cách mở .PK3 file

Để mở file .PK3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PK3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PK3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PK3 do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • QuArK
  • PakScape
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24

Chuyển đổi file .PK3

File .PK3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *