PK4 File

? Cách mở file .PK4? Những phần mềm mở file .PK4 và sửa file lỗi. Convert Zip PK4 file sang định dạng khác.

.PK4 File Extension

   
File name PK4 File
File Type Doom 3 Engine Game Data File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PK4 là file gì?

PK4 là Game Files - Doom 3 Engine Game Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi id Software.

Nén tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi các trò chơi sử dụng id Tech 4 công cụ trò chơi, được phát triển bởi id Software cho Doom 3; tài sản cửa hàng trò chơi, chẳng hạn như bản đồ, đồ họa, file âm thanh, hoặc dữ liệu khác được sử dụng để chơi; tương tự sang định dạng .PK3.

What is a PK4 file?

Compressed game data file used by games that use the id Tech 4 game engine, which was developed by id Software for Doom 3; stores game assets, such as maps, graphics, audio files, or other data used for gameplay; similar to the .PK3 format.

Cách mở .PK4 file

Để mở file .PK4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PK4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PK4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PK4 do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • QuArK
  • QuArK
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PK4

File .PK4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *