PK6 File

? Cách mở file .PK6? Những phần mềm mở file .PK6 và sửa file lỗi. Convert N/A PK6 file sang định dạng khác.

.PK6 File Extension

   
File name PK6 File
File Type Generation 6 Pokémon Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (13 Bình chọn)

File .PK6 là file gì?

PK6 là Game Files - Generation 6 Pokémon Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Pokémon lưu tập tin được sử dụng bởi thế hệ thứ 6 Pokémon trò chơi dành cho các nền tảng Nintendo 3DS, chẳng hạn như Pokémon X và Pokémon Y; chứa thông tin về một Pokémon, bao gồm các loài, EXP, khả năng, tấn công, và chủ sở hữu hiện tại.

What is a PK6 file?

Pokémon save file used by 6th generation Pokémon games for the Nintendo 3DS platform, such as Pokémon X and Pokémon Y; contains information about a Pokémon, including the species, EXP, abilities, attacks, and current owner.

Cách mở .PK6 file

Để mở file .PK6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PK6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PK6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PK6 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PK6

File .PK6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *