PKGUNDEF File

? Cách mở file .PKGUNDEF? Những phần mềm mở file .PKGUNDEF và sửa file lỗi. Convert Text PKGUNDEF file sang định dạng khác.

.PKGUNDEF File Extension

   
File name PKGUNDEF File
File Type Visual Studio Shell File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PKGUNDEF là file gì?

PKGUNDEF là Developer Files - Visual Studio Shell File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một hệ thống Windows SDK; chứa siêu dữ liệu, giống như các tập tin .PKGDEF, nhưng được sử dụng để loại trừ các khóa registry nào đó từ một ứng dụng vỏ cách ly; có thể liệt kê nhiều cơ quan đăng ký để loại trừ.

What is a PKGUNDEF file?

File created by Microsoft Visual Studio, a Windows system SDK; contains metadata, much like the .PKGDEF file, but is used to exclude certain registry entries from an isolated shell application; can list multiple registries to exclude.

Cách mở .PKGUNDEF file

Để mở file .PKGUNDEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKGUNDEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKGUNDEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKGUNDEF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual C# Express
  • Microsoft Visual C# Express

Chuyển đổi file .PKGUNDEF

File .PKGUNDEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *