PKH File

? Cách mở file .PKH? Những phần mềm mở file .PKH và sửa file lỗi. Convert N/A PKH file sang định dạng khác.

.PKH File Extension

   
File name PKH File
File Type Oracle Package File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PKH là file gì?

PKH là Data Files - Oracle Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oracle.

Gói được tạo ra với phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle PL / SQL; chứa mã SQL và các kịch bản sử dụng để truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu Oracle tương thích; có thể chạy như một kịch bản.

What is a PKH file?

Package created with Oracle PL/SQL database software; contains SQL code and scripts used for accessing information from Oracle-compatible databases; can be run as a script.

Cách mở .PKH file

Để mở file .PKH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKH do người dùng đóng góp.

  • WinFAM
  • SQL Developer
  • SQL Developer
  • sqldeveloper
  • Media Player Classic
  • sqldeveloper.exe - Shortcut
  • sqldeveloper.exe - Shortcut

Chuyển đổi file .PKH

File .PKH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *