PKL File

? Cách mở file .PKL? Những phần mềm mở file .PKL và sửa file lỗi. Convert N/A PKL file sang định dạng khác.

.PKL File Extension

   
File name PKL File
File Type Python Pickle File
Nhà phát triển Python
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (21 Bình chọn)

File .PKL là file gì?

PKL là Developer Files - Python Pickle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Python.

tập tin Một PKL là một tập tin được tạo ra bởi dưa, một mô-đun Python enabless đối tượng được đăng để các tập tin trên đĩa và deserialized trở lại vào chương trình khi chạy. Nó chứa một dòng byte đại diện cho các đối tượng.

What is a PKL file?

A PKL file is a file created by pickle, a Python module that enabless objects to be serialized to files on disk and deserialized back into the program at runtime. It contains a byte stream that represents the objects.

Cách mở .PKL file

Để mở file .PKL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKL do người dùng đóng góp.

  • Python pickle
  • PyMOL
  • PyMOL
  • TechniSolve PeakLoad

Chuyển đổi file .PKL

File .PKL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *