PKPASS File

? Cách mở file .PKPASS? Những phần mềm mở file .PKPASS và sửa file lỗi. Convert Zip PKPASS file sang định dạng khác.

.PKPASS File Extension

   
File name PKPASS File
File Type Passbook Pass File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (165 Bình chọn)

File .PKPASS là file gì?

PKPASS là Misc Files - Passbook Pass File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

tập tin Một PKPASS là một tập tin được sử dụng bởi Passbook, một ứng dụng iOS 6 sử dụng để lưu đèo nội trú, phiếu giảm giá, thẻ tích điểm, vé xem phim, và đèo khác. Nó có thể chứa một đường chuyền cung cấp bởi một nhà cung cấp (ví dụ, Starbucks, Delta Air Lines, vv) hoặc một đường chuyền tùy chỉnh người dùng tạo ra. file PKPASS thể được sử dụng để theo dõi mã xác nhận, thông tin đăng nhập, số dư, và các thông tin khác.

What is a PKPASS file?

A PKPASS file is a file used by Passbook, an iOS 6 app used for saving boarding passes, coupons, loyalty cards, movie tickets, and other passes. It may contain a pass provided by a vendor (e.g., Starbucks, Delta Air Lines, etc.) or a custom user-generated pass. PKPASS files can be used to track confirmation codes, logins, balances, and other information.

Cách mở .PKPASS file

Để mở file .PKPASS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKPASS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKPASS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKPASS do người dùng đóng góp.

  • Above Mobile Limited PassWallet
  • Apple Passbook
  • Apple Passbook

Chuyển đổi file .PKPASS

File .PKPASS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *