PKPROJ File

? Cách mở file .PKPROJ? Những phần mềm mở file .PKPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A PKPROJ file sang định dạng khác.

.PKPROJ File Extension

   
File name PKPROJ File
File Type Visual CCScript Project
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .PKPROJ là file gì?

PKPROJ là Developer Files - Visual CCScript Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dự án tạo ra bởi Visual CCScript, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa văn bản và chiến đấu đối thoại trong Earthbound, một hệ thống giải trí Super Nintendo (SNES) trò chơi; chứa các thiết lập và tài liệu tham khảo dự án liên quan đến các file kịch bản .CCS rằng sửa đổi các trò chơi Earthbound.

What is a PKPROJ file?

Project created by Visual CCScript, a program used to edit battle text and dialogues in Earthbound, a Super Nintendo Entertainment System (SNES) game; contains project settings and references to associated .CCS script files that modify the Earthbound game.

Cách mở .PKPROJ file

Để mở file .PKPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PKPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PKPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PKPROJ do người dùng đóng góp.

  • Visual CCScript

Chuyển đổi file .PKPROJ

File .PKPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *