PL File

? Cách mở file .PL? Những phần mềm mở file .PL và sửa file lỗi. Convert Text PL file sang định dạng khác.

.PL File Extension

   
File name PL File
File Type 1Perl Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (106 Bình chọn)

File .PL là file gì?

PL là Developer Files - 1Perl Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một PL chứa mã nguồn viết bằng Perl, mà là một ngôn ngữ kịch bản được biên soạn và chạy bằng một thông dịch Perl. Nó chứa dòng mã chương trình Perl với các biến, hoạt động, chức năng, và ý kiến. file PL có thể khó đọc do sự ngắn gọn và tính chất nhỏ gọn của cú pháp ngôn ngữ Perl.

What is a PL file?

A PL file contains source code written in Perl, which is a scripting language that is compiled and run using a Perl interpreter. It contains lines of Perl program code with variables, operations, functions, and comments. PL files may be difficult to read due to the brief and compact nature of the Perl language syntax.

Cách mở .PL file

Để mở file .PL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PL do người dùng đóng góp.

 • Microsoft Notepad
 • ES-Computing EditPlus
 • ES-Computing EditPlus
 • Late Night Affrus
 • MacroMates TextMate
 • Bare Bones BBEdit
 • Bare Bones BBEdit
 • File Viewer Plus
 • Perl
 • Strawberry Perl
 • ActiveState ActivePerl

Chuyển đổi file .PL

File .PL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *