PLAYER File

? Cách mở file .PLAYER? Những phần mềm mở file .PLAYER và sửa file lỗi. Convert N/A PLAYER file sang định dạng khác.

.PLAYER File Extension

   
File name PLAYER File
File Type 1Terraria Mobile Player File
Nhà phát triển Re-Logic
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PLAYER là file gì?

PLAYER là Game Files - 1Terraria Mobile Player File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Re-Logic.

hồ sơ người chơi tạo ra và sử dụng bởi các phiên bản di động của Terraria, một 2D sandbox hành động xây dựng và trò chơi mạo hiểm; lưu tiến bộ trò chơi của người chơi, trong đó bao gồm điểm mana, y tế, và sự xuất hiện.

What is a PLAYER file?

Player profile created and used by the mobile version of Terraria, a 2D sandbox construction action and adventure game; stores a player's game progress, which includes mana points, health, and appearance.

Cách mở .PLAYER file

Để mở file .PLAYER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAYER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAYER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAYER do người dùng đóng góp.

  • Windows LiveR Photo Gallery
  • DROD Gunthro and the Epic Blunder
  • DROD Gunthro and the Epic Blunder

Chuyển đổi file .PLAYER

File .PLAYER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *