PLAYLIST File

? Cách mở file .PLAYLIST? Những phần mềm mở file .PLAYLIST và sửa file lỗi. Convert Text PLAYLIST file sang định dạng khác.

.PLAYLIST File Extension

   
File name PLAYLIST File
File Type CyberLink PowerDVD Playlist
Nhà phát triển CyberLink
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (20 Bình chọn)

File .PLAYLIST là file gì?

PLAYLIST là Video Files - CyberLink PowerDVD Playlist, dưới định dạng Text được phát triển bởi CyberLink.

playlist file video tạo ra bởi PowerDVD, một đầu DVD phần mềm cho Windows; tiết kiệm tham chiếu đến các video clip có thể được chơi bởi phần mềm; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và thường có tên PDVD_MediaDisc.PlayList.

What is a PLAYLIST file?

Video file playlist created by PowerDVD, a software DVD player for Windows; saves references to video clips that can be played by the software; saved in a plain text format and typically named PDVD_MediaDisc.PlayList.

Cách mở .PLAYLIST file

Để mở file .PLAYLIST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAYLIST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAYLIST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAYLIST do người dùng đóng góp.

  • CyberLink PowerDVD 17
  • ABBYY FineReader
  • ABBYY FineReader
  • Docs Opener
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PLAYLIST

File .PLAYLIST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *