PLAYMISSION File

? Cách mở file .PLAYMISSION? Những phần mềm mở file .PLAYMISSION và sửa file lỗi. Convert Binary PLAYMISSION file sang định dạng khác.

.PLAYMISSION File Extension

   
File name PLAYMISSION File
File Type MissionPlayer Game File
Nhà phát triển Immersive Education
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PLAYMISSION là file gì?

PLAYMISSION là Game Files - MissionPlayer Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Immersive Education.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi MissionPlayer, một ứng dụng sử dụng để chơi trò chơi 3D góc nhìn người thứ nhất được tạo ra bởi phần mềm MissionMaker; chứa một trò chơi có thể chơi được xuất khẩu từ một tập tin .MISSION trong MissionMaker.

What is a PLAYMISSION file?

Game file used by MissionPlayer, an application used to play 3D first-person perspective games created by the MissionMaker software; contains a playable game exported from a .MISSION file in MissionMaker.

Cách mở .PLAYMISSION file

Để mở file .PLAYMISSION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLAYMISSION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLAYMISSION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLAYMISSION do người dùng đóng góp.

  • Immersive Education MissionPlayer
  • missionplayer
  • missionplayer

Chuyển đổi file .PLAYMISSION

File .PLAYMISSION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *