PLE File

? Cách mở file .PLE? Những phần mềm mở file .PLE và sửa file lỗi. Convert N/A PLE file sang định dạng khác.

.PLE File Extension

   
File name PLE File
File Type Messenger Plus! Live Encrypted Log File
Nhà phát triển Patchou
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .PLE là file gì?

PLE là Developer Files - Messenger Plus! Live Encrypted Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Patchou.

log file có chứa lưu buổi trò chuyện từ Windows Live Messenger với Messenger Plus! mở rộng sống; tiết kiệm văn bản từ phiên tin nhắn tức thời trong một định dạng mã hóa mà chỉ có thể được mở ra với Messenger Plus! Trực tiếp.

What is a PLE file?

Log file containing saved chat sessions from Windows Live Messenger with the Messenger Plus! Live extension; saves text from instant messaging sessions in an encrypted format that can only be opened with Messenger Plus! Live.

Cách mở .PLE file

Để mở file .PLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • PROFFIX
  • ELKPlayer
  • ELKPlayer

Chuyển đổi file .PLE

File .PLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *