PLF File

? Cách mở file .PLF? Những phần mềm mở file .PLF và sửa file lỗi. Convert N/A PLF file sang định dạng khác.

.PLF File Extension

   
File name PLF File
File Type 1Papyrus License File
Nhà phát triển Papyrus Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PLF là file gì?

PLF là Misc Files - 1Papyrus License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Papyrus Software.

Giấy phép tập tin được sử dụng bởi Papyrus Sống Updater, một chương trình mà đăng ký sản phẩm phần mềm Papyrus; chứa thông tin giấy phép có thể được nhập khẩu vào bộ Papyrus của các ứng dụng để đăng ký một ứng dụng, mô-đun, hoặc plug-in.

What is a PLF file?

License file used by Papyrus Live Updater, a program that registers Papyrus software products; contains license information that can be imported into the Papyrus suite of applications to register an application, module, or plug-in.

Cách mở .PLF file

Để mở file .PLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLF do người dùng đóng góp.

  • WinDVD Application
  • CompuFoil3D
  • CompuFoil3D
  • DVD Decrypter
  • BlazeDVD Professional
  • Docs Opener
  • Docs Opener

Chuyển đổi file .PLF

File .PLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *