PLG File

? Cách mở file .PLG? Những phần mềm mở file .PLG và sửa file lỗi. Convert Text PLG file sang định dạng khác.

.PLG File Extension

   
File name PLG File
File Type 1Visual Studio Build Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .PLG là file gì?

PLG là Developer Files - 1Visual Studio Build Log File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi phiên bản cũ của Visual Studio (và Visual C ++), một IDE phát triển phần mềm; chứa một trang HTML với dự án xây dựng thông tin; có thể được sử dụng cho các báo cáo tạo của tự động xây dựng, trong đó một email tham khảo trang HTML sẽ được gửi đến các nhà phát triển.

What is a PLG file?

Log file created by older versions of Visual Studio (and Visual C++), a software development IDE; contains an HTML page with project build information; can be used for generating reports of automated builds in which an email referencing the HTML page is sent to the developer.

Cách mở .PLG file

Để mở file .PLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Artweaver Free
  • Artweaver Free
  • Artweaver
  • Stuffit Expander
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer

Chuyển đổi file .PLG

File .PLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *