PLI File

? Cách mở file .PLI? Những phần mềm mở file .PLI và sửa file lỗi. Convert N/A PLI file sang định dạng khác.

.PLI File Extension

   
File name PLI File
File Type PL/I Source Code File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PLI là file gì?

PLI là Developer Files - PL/I Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Chương trình tập tin mã nguồn viết bằng PL / I (Lập trình ngôn ngữ Một) ngôn ngữ; được phát triển bởi IBM trong những năm 1960 và thường được sử dụng cho việc kinh doanh, kỹ thuật và ứng dụng khoa học.

What is a PLI file?

Program source code file written in the PL/I (Programming Language One) language; developed by IBM in the 1960s and is often used for business, engineering, and scientific applications.

Cách mở .PLI file

Để mở file .PLI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLI do người dùng đóng góp.

  • Agilix GoBinder
  • WinFAM
  • WinFAM
  • 3D-Tool
  • Media Player Classic
  • FranklinCovey PlanPlus
  • FranklinCovey PlanPlus

Chuyển đổi file .PLI

File .PLI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *