PLM File

? Cách mở file .PLM? Những phần mềm mở file .PLM và sửa file lỗi. Convert Text PLM file sang định dạng khác.

.PLM File Extension

   
File name PLM File
File Type PL/M Source Code File
Nhà phát triển Gary Kildall
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PLM là file gì?

PLM là Developer Files - PL/M Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gary Kildall.

Một tập tin PLM là một tập tin mã nguồn viết bằng PL / M (Lập trình ngôn ngữ cho máy vi tính), một ngôn ngữ lập trình cấp cao cho Intel vi tính 8-bit. Nó chứa các khai báo và báo cáo phân cách bằng dấu chấm phẩy được biên soạn bởi một trình biên dịch PL / M vào mã máy có thể được điều hành bởi một máy tính siêu nhỏ.

What is a PLM file?

A PLM file is a source code file written in PL/M (Programming Language for Microcomputers), a high-level programming language for Intel 8-bit microcomputers. It contains declarations and statements separated by semicolons that are compiled by a PL/M compiler into machine code that can be run by a microcomputer.

Cách mở .PLM file

Để mở file .PLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLM do người dùng đóng góp.

  • PLM2C
  • Intel PLM Compiler for DOS
  • Intel PLM Compiler for DOS
  • Teamcenter Visualization
  • Play Music
  • JT2Go
  • JT2Go

Chuyển đổi file .PLM

File .PLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *