PLN File

? Cách mở file .PLN? Những phần mềm mở file .PLN và sửa file lỗi. Convert N/A PLN file sang định dạng khác.

.PLN File Extension

   
File name PLN File
File Type 1ArchiCAD Project File
Nhà phát triển GRAPHISOFT
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (39 Bình chọn)

File .PLN là file gì?

PLN là CAD Files - 1ArchiCAD Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GRAPHISOFT.

hồ sơ dự án Solo có chứa một mô hình 3D được tạo ra với ArchiCAD phần mềm thiết kế kiến ​​trúc; được sử dụng bởi các kiến ​​trúc sư thiết kế xây dựng các cấu trúc, nội thất, ngoại thất, và danh lam thắng cảnh; sử dụng công nghệ Virtual Building ArchiCAD để mô phỏng cách một tòa nhà thật được xây dựng.

What is a PLN file?

Solo project file that contains a 3D model created with ArchiCAD architectural design software; used by architects to design building structures, interiors, exteriors, and landscapes; uses the Archicad Virtual Building technology to simulate the way a real building is constructed.

Cách mở .PLN file

Để mở file .PLN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLN do người dùng đóng góp.

  • ArchiCAD
  • Home Plan Pro
  • Home Plan Pro
  • MasterCook
  • Agilix GoBinder
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .PLN

File .PLN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *