PLPROJ File

? Cách mở file .PLPROJ? Những phần mềm mở file .PLPROJ và sửa file lỗi. Convert Text PLPROJ file sang định dạng khác.

.PLPROJ File Extension

   
File name PLPROJ File
File Type Adobe Prelude Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PLPROJ là file gì?

PLPROJ là Video Files - Adobe Prelude Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một PLPROJ là một dự án tạo ra bởi Adobe Prelude, một chương trình được sử dụng để tổ chức các file video footage trong sản xuất video. Nó tiết kiệm tài liệu tham khảo cho tất cả các tập tin media đã được nhập khẩu, hoặc "ăn" vào dự án. file PLPROJ cho phép nhà sản xuất video và biên tập viên để tổ chức toàn bộ tài sản video trong một địa điểm.

What is a PLPROJ file?

A PLPROJ file is a project created by Adobe Prelude, a program used for organizing video footage files during video production. It saves references to all media files that have been imported, or "ingested," into the project. PLPROJ files allow video producers and editors to organize all video assets in one location.

Cách mở .PLPROJ file

Để mở file .PLPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLPROJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Prelude CC 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PLPROJ

File .PLPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *