PLR File

? Cách mở file .PLR? Những phần mềm mở file .PLR và sửa file lỗi. Convert N/A PLR file sang định dạng khác.

.PLR File Extension

   
File name PLR File
File Type 1Terraria Player File
Nhà phát triển Re-Logic
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (37 Bình chọn)

File .PLR là file gì?

PLR là Game Files - 1Terraria Player File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Re-Logic.

hồ sơ người chơi cứu bởi Terraria, một hành động xây dựng sandbox và cuộc phiêu lưu trò chơi 2D; tiết kiệm tình trạng của người chơi, bao gồm cả điểm sức khỏe và mana và sự xuất hiện; sử dụng để theo dõi sự tiến bộ người chơi trong suốt trò chơi.

What is a PLR file?

Player profile saved by Terraria, a 2D sandbox construction action and adventure game; saves the player's status, including health and mana points and appearance; used for tracking player progress throughout the game.

Cách mở .PLR file

Để mở file .PLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PLR do người dùng đóng góp.

  • Re-Logic Terraria
  • MAGIX MP3 deluxe MX
  • MAGIX MP3 deluxe MX
  • MAGIX MP3 deluxe
  • MAGIX MP3 Maker Download-Version
  • MAGIX MP3 deluxe Download-Version
  • MAGIX MP3 deluxe Download-Version

Chuyển đổi file .PLR

File .PLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *