PMLZ File

? Cách mở file .PMLZ? Những phần mềm mở file .PMLZ và sửa file lỗi. Convert N/A PMLZ file sang định dạng khác.

.PMLZ File Extension

   
File name PMLZ File
File Type Zipped Palm Markup Language File
Nhà phát triển Palm
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PMLZ là file gì?

PMLZ là eBook Files - Zipped Palm Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Palm.

file nén tạo ra để biên dịch PDB tập tin được sử dụng bởi eReader, một ứng dụng đọc sách điện tử; chứa .PML (Palm Markup Language) file; có thể giải nén bất cứ khi nào thay đổi cần phải được thực hiện để các tập tin PML.

What is a PMLZ file?

Zipped file created to compile .PDB files used by eReader, an eBook reader application; contains .PML (Palm Markup Language) files; can be unzipped whenever changes need to be made to the PML files.

Cách mở .PMLZ file

Để mở file .PMLZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMLZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMLZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMLZ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PMLZ

File .PMLZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *