PMV File

? Cách mở file .PMV? Những phần mềm mở file .PMV và sửa file lỗi. Convert Binary PMV file sang định dạng khác.

.PMV File Extension

   
File name PMV File
File Type 1PlanMaker Spreadsheet Template
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PMV là file gì?

PMV là Spreadsheet Files - 1PlanMaker Spreadsheet Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PMV là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi PlanMaker, ứng dụng bảng tính kèm theo SoftMaker Office. Nó chứa dữ liệu được tổ chức trong các hàng và cột của các tế bào và cũng có thể bao gồm các công thức và biểu đồ. file PMV được sử dụng để làm .PMD và .PMDX bảng tính.

What is a PMV file?

A PMV file is a spreadsheet template created by PlanMaker, a spreadsheet application included with SoftMaker Office. It contains data organized in rows and columns of cells and may also include formulas and charts. PMV files are used for making .PMD and .PMDX spreadsheets.

Cách mở .PMV file

Để mở file .PMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMV do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Office
  • PlanMaker Viewer
  • PlanMaker Viewer
  • SoftMaker Office Professional
  • PhotoModeler Scanner
  • PhotoModeler
  • PhotoModeler

Chuyển đổi file .PMV

File .PMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *