PMVX File

? Cách mở file .PMVX? Những phần mềm mở file .PMVX và sửa file lỗi. Convert N/A PMVX file sang định dạng khác.

.PMVX File Extension

   
File name PMVX File
File Type PlanMaker Spreadsheet Template
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PMVX là file gì?

PMVX là Spreadsheet Files - PlanMaker Spreadsheet Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PMVX là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi PlanMaker, một chương trình bảng tính với SoftMaker Office. Nó lưu trữ dữ liệu được tổ chức trong các hàng và cột của các tế bào và cũng có thể bao gồm các biểu đồ và công thức. file PMVX được sử dụng để tạo .PMD và .PMDX bảng tính với định dạng hoặc cùng một dữ liệu.

What is a PMVX file?

A PMVX file is a spreadsheet template created by PlanMaker, a spreadsheet program included with Softmaker Office. It stores data organized in rows and columns of cells and may also include charts and formulas. PMVX files are used for creating .PMD and .PMDX spreadsheets with the same formatting or data.

Cách mở .PMVX file

Để mở file .PMVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMVX do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Office

Chuyển đổi file .PMVX

File .PMVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *