PNA File

? Cách mở file .PNA? Những phần mềm mở file .PNA và sửa file lỗi. Convert N/A PNA file sang định dạng khác.

.PNA File Extension

   
File name PNA File
File Type PhatNoise Audio File
Nhà phát triển PhatNoise
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PNA là file gì?

PNA là Audio Files - PhatNoise Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PhatNoise.

định dạng âm thanh độc quyền được phát triển bởi PhatNoise; có thể chơi được với phần mềm PhatNoise hoặc phần cứng âm thanh PhatNoise, chẳng hạn như hệ thống âm thanh ô tô PhatBox; được hỗ trợ trên các hệ thống Windows trực tiếp và trên Mac OS X thông qua hỗ trợ của bên thứ ba.

What is a PNA file?

Proprietary audio format developed by PhatNoise; playable with PhatNoise software or PhatNoise audio hardware, such as PhatBox automotive sound systems; supported on Windows systems directly and on Mac OS X via third party support.

Cách mở .PNA file

Để mở file .PNA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PhatNoise Music Manager
  • PhatNoise Music Manager
  • PhatNoise Media Manager

Chuyển đổi file .PNA

File .PNA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *