PNZ File

? Cách mở file .PNZ? Những phần mềm mở file .PNZ và sửa file lỗi. Convert Binary PNZ file sang định dạng khác.

.PNZ File Extension

   
File name PNZ File
File Type Panorama Database Set
Nhà phát triển ProVUE Development
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PNZ là file gì?

PNZ là Database Files - Panorama Database Set, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ProVUE Development.

Tập tin được tạo ra bởi Panorama, một cơ sở dữ liệu nhanh chóng và chương trình bảng tính; tiết kiệm tham chiếu đến các file cơ sở dữ liệu (file .PAN) nhưng không lưu trữ cơ sở dữ liệu thực tế bản thân; cho phép nhiều cơ sở dữ liệu sẽ được mở cùng một lúc.

What is a PNZ file?

File created by Panorama, a fast database and spreadsheet program; saves references to database files (.PAN files) but does not store the actual databases themselves; enables multiple databases to be opened at once.

Cách mở .PNZ file

Để mở file .PNZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Panorama
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .PNZ

File .PNZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *