POI File

? Cách mở file .POI? Những phần mềm mở file .POI và sửa file lỗi. Convert Binary POI file sang định dạng khác.

.POI File Extension

   
File name POI File
File Type Magellan Maestro Point of Interest File
Nhà phát triển Magellan
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .POI là file gì?

POI là Data Files - Magellan Maestro Point of Interest File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Magellan.

Điểm yêu thích (POI) tập tin được sử dụng bởi Magellan Maestro hệ thống định vị cá nhân; chứa một hoặc nhiều điểm đáng chú ý, bao gồm tên và vị trí của họ; có thể là một điểm đến chuyển hướng hoặc một điểm sử dụng để tạo các tuyến đường hàng hải.

What is a POI file?

Point of Interest (POI) file used by Magellan Maestro personal navigation systems; contains one or more points of interest, including their names and locations; can be a navigation destination or a point used to generate navigational routes.

Cách mở .POI file

Để mở file .POI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • poi
  • poi
  • Optiwave Toolkit

Chuyển đổi file .POI

File .POI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *