POL File

? Cách mở file .POL? Những phần mềm mở file .POL và sửa file lỗi. Convert Binary POL file sang định dạng khác.

.POL File Extension

   
File name POL File
File Type Windows Policy File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .POL là file gì?

POL là System Files - Windows Policy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin POL là một tập tin được tạo ra bởi Group Policy Object Editor, một công cụ quản lý cho Windows. Nó tiết kiệm cho các khóa registry được tạo ra khi tác giả của một mẫu hành chính và có thể chỉ định các thiết lập người dùng cục bộ hay toàn cầu. file POL thường được đặt tên Registry.pol

What is a POL file?

A POL file is a file created by Group Policy Object Editor, an administration tool for Windows. It saves registry keys created while authoring an Administrative Template and can specify local or global user settings. POL files are typically named Registry.pol

Cách mở .POL file

Để mở file .POL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POL do người dùng đóng góp.

  • Registry.Pol Viewer Utility
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • MiraMon
  • Media Player Classic
  • SilkMeter
  • SilkMeter

Chuyển đổi file .POL

File .POL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *