POLICY File

? Cách mở file .POLICY? Những phần mềm mở file .POLICY và sửa file lỗi. Convert Text POLICY file sang định dạng khác.

.POLICY File Extension

   
File name POLICY File
File Type Java Policy Implementation File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .POLICY là file gì?

POLICY là Settings Files - Java Policy Implementation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin CHÍNH SÁCH là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi Java Runtime Environment (JRE) và Java SE Development Kit (JDK) để xác định các quyền được cấp cho từng chương trình Java. Nó chứa một danh sách các thông tin cho phép chỉ định các loại truy cập tài nguyên hệ thống mà có thể được sử dụng bởi một chương trình Java.

What is a POLICY file?

A POLICY file is a configuration file used by Java Runtime Environment (JRE) and Java SE Development Kit (JDK) to determine the granted permissions for each Java program. It contains a list of permission information that specifies the types of system resource accesses that can be used by a Java program.

Cách mở .POLICY file

Để mở file .POLICY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POLICY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POLICY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POLICY do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .POLICY

File .POLICY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *