POTM File

? Cách mở file .POTM? Những phần mềm mở file .POTM và sửa file lỗi. Convert Zip POTM file sang định dạng khác.

.POTM File Extension

   
File name POTM File
File Type PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .POTM là file gì?

POTM là Data Files - PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin POTM là một mẫu trình bày cho phép macro tạo ra bởi Microsoft PowerPoint, một chương trình sử dụng để tạo slide show trình diễn. Nó chứa các hình ảnh mặc định, các mẫu trình chiếu, macro, và định dạng. file POTM được sử dụng để tạo ra nhiều file .PPTM với cùng định dạng và các thiết lập vĩ mô.

What is a POTM file?

A POTM file is a macro-enabled presentation template created by Microsoft PowerPoint, a program used for creating slide show presentations. It contains default images, slide templates, macros, and formatting. POTM files are used to create multiple .PPTM files with the same formatting and macro settings.

Cách mở .POTM file

Để mở file .POTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POTM do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office PowerPoint
  • Microsoft Office PowerPoint

Chuyển đổi file .POTM

File .POTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *