PQHERO File

? Cách mở file .PQHERO? Những phần mềm mở file .PQHERO và sửa file lỗi. Convert N/A PQHERO file sang định dạng khác.

.PQHERO File Extension

   
File name PQHERO File
File Type Puzzle Quest Saved Game
Nhà phát triển Infinite Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .PQHERO là file gì?

PQHERO là Game Files - Puzzle Quest Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infinite Interactive.

Trò chơi được lưu trong Puzzle Quest: Challenge của Warlords, một game nhập vai chơi câu đố dựa trên (RPG); lưu tiến bộ và trò chơi thống kê của người chơi để chơi mà có thể được nối lại sau một thời gian.

What is a PQHERO file?

Game saved in Puzzle Quest: Challenge of the Warlords, a puzzle-based role playing game (RPG); saves the player's progress and game statistics so that gameplay can be resumed at a later time.

Cách mở .PQHERO file

Để mở file .PQHERO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PQHERO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PQHERO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PQHERO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Puzzle Quest
  • Puzzle Quest

Chuyển đổi file .PQHERO

File .PQHERO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *