T17 File

? Cách mở file .T17? Những phần mềm mở file .T17 và sửa file lỗi. Convert Binary T17 file sang định dạng khác.

.T17 File Extension

   
File name T17 File
File Type H&R Block 2017 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .T17 là file gì?

T17 là Data Files - H&R Block 2017 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tập tin Một T17 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2017 của phần mềm Thuế Khối H & R, một chương trình Windows và MacOS dùng để khai thuế hoàn thành ở Mỹ Nó chứa bất kỳ hình thức thuế tiểu bang và liên bang cần thiết cho năm 2017 và thông tin về thuế cá nhân được nhập bởi người sử dụng .

What is a T17 file?

A T17 file is a tax return created by the 2017 version of H&R Block Tax Software, a Windows and macOS program used to complete tax returns in the U.S. It contains any necessary state and federal tax forms for 2017 and personal tax information entered by the user.

Cách mở .T17 file

Để mở file .T17 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T17 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T17

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T17 do người dùng đóng góp.

  • DT Max

Chuyển đổi file .T17

File .T17 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *