PSPBRUSH File

? Cách mở file .PSPBRUSH? Những phần mềm mở file .PSPBRUSH và sửa file lỗi. Convert Binary PSPBRUSH file sang định dạng khác.

.PSPBRUSH File Extension

   
File name PSPBRUSH File
File Type PaintShop Pro Brush File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .PSPBRUSH là file gì?

PSPBRUSH là Raster Image Files - PaintShop Pro Brush File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Sơn bàn chải tập tin được tạo ra bởi Paintshop Pro, một trình soạn thảo đồ họa raster trước đây có tên Paint Shop Pro Photo; chứa một bàn chải, mà các cửa hàng một hình ảnh có thể được lặp đi lặp lại vẽ trên vải; có thể là một bàn chải kèm theo chương trình hoặc một bàn chải tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a PSPBRUSH file?

Paint brush file created by PaintShop Pro, a raster graphics editor previously named Paint Shop Photo Pro; contains a brush, which stores an image that can be repeatedly painted on the canvas; can be a brush included with the program or a custom brush created by the user.

Cách mở .PSPBRUSH file

Để mở file .PSPBRUSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSPBRUSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSPBRUSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSPBRUSH do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • ACDSee
  • Adobe Photoshop
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .PSPBRUSH

File .PSPBRUSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *