PSP File

? Cách mở file .PSP? Những phần mềm mở file .PSP và sửa file lỗi. Convert Binary PSP file sang định dạng khác.

.PSP File Extension

   
File name PSP File
File Type 1PaintShop Pro Image File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (30 Bình chọn)

File .PSP là file gì?

PSP là Raster Image Files - 1PaintShop Pro Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

hình ảnh bitmap màu lưu trong định dạng bản địa PaintShop Pro; có thể bao gồm các lớp, hướng dẫn, đường dẫn vector, siêu dữ liệu, và các đối tượng khác trong tập tin hình ảnh.

What is a PSP file?

Color bitmap image saved in the native PaintShop Pro format; may include layers, guides, vector paths, metadata, and other objects within the image file.

Cách mở .PSP file

Để mở file .PSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSP do người dùng đóng góp.

  • Chasys Draw IES
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Corel VideoStudio 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019

Chuyển đổi file .PSP

File .PSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *