T16 File

T16 là Data Files - H&R Block 2016 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

.T16 File Extension

   
File name T16 File
File Type H&R Block 2016 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .T16 là file gì?

T16 là Data Files - H&R Block 2016 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tập tin Một T16 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2016 của phần mềm Thuế Khối H & R. Nó chứa các hình thức Hoa Kỳ thuế liên bang, bất kỳ hình thức thuế nhà nước cần thiết cho năm 2016, và thông tin về thuế cá nhân được nhập bởi người sử dụng.

What is a T16 file?

A T16 file is a tax return created by the 2016 version of H&R Block Tax Software. It contains U.S. federal tax forms, any necessary state tax forms for 2016, and personal tax information entered by the user.

Phần mềm mở file .T16

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T16 do filegi.com tổng hợp.

  • H&R Block
  • DT Max
  • DT Max
  • CANTAX FormMaster

Chuyển đổi file .T16

           

File .T16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *