PQI File

? Cách mở file .PQI? Những phần mềm mở file .PQI và sửa file lỗi. Convert N/A PQI file sang định dạng khác.

.PQI File Extension

   
File name PQI File
File Type PowerQuest Drive Image
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PQI là file gì?

PQI là Disk Image Files - PowerQuest Drive Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

Lái hình ảnh được tạo ra bởi PowerQuest phần mềm hình ảnh đĩa; tạo ra một bản sao chính xác hoặc "hình ảnh" của một ổ cứng sử dụng cho mục đích sao lưu; có thể được sử dụng để khôi phục lại một đĩa cứng trong trường hợp nó bị treo hoặc bị lỗi.

What is a PQI file?

Drive image created by PowerQuest disk imaging software; creates an exact copy or "image" of a hard drive used for backup purposes; can be used to restore a hard disk in case it crashes or fails.

Cách mở .PQI file

Để mở file .PQI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PQI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PQI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PQI do người dùng đóng góp.

  • Symantec Ghost Solution Suite
  • Symantec System Recovery
  • Symantec System Recovery
  • Symantec Backup Exec System Recovery
  • V2i Protector
  • PowerQuest ImageExplorer
  • PowerQuest ImageExplorer

Chuyển đổi file .PQI

File .PQI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *