PRA File

? Cách mở file .PRA? Những phần mềm mở file .PRA và sửa file lỗi. Convert Binary PRA file sang định dạng khác.

.PRA File Extension

   
File name PRA File
File Type Windows Media 9 Plug-in Profile File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .PRA là file gì?

PRA là Settings Files - Windows Media 9 Plug-in Profile File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Hồ sơ được tạo ra bằng cách sử dụng Microsoft Adobe Premiere 6.5 plug-in, được sử dụng để xuất dự án Premiere để Windows Media 9; chứa các thiết lập dự án xuất khẩu cho các dự án phần mềm Adobe Premiere chọn, chẳng hạn như các codec video, siêu dữ liệu, và định dạng tập tin đầu ra.

What is a PRA file?

Profile created using the Microsoft Adobe Premiere 6.5 plug-in, which is used to export Premiere projects to Windows Media 9; contains exported project settings for the selected Adobe Premiere project, such as the video codec, metadata, and output file format.

Cách mở .PRA file

Để mở file .PRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro with Microsoft Windows Media 9 plug-in
  • Print Artist Premier
  • Print Artist Premier
  • Print Artist Platinum
  • PVSOL Expert
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PRA

File .PRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *