PREFPANE File

? Cách mở file .PREFPANE? Những phần mềm mở file .PREFPANE và sửa file lỗi. Convert N/A PREFPANE file sang định dạng khác.

.PREFPANE File Extension

   
File name PREFPANE File
File Type Mac OS X System Preference Pane
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PREFPANE là file gì?

PREFPANE là System Files - Mac OS X System Preference Pane, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thêm một ưu hệ thống để cửa sổ Preferences Mac OS X Hệ thống; ưu tiên của Apple được lưu trữ trong hệ thống → Thư viện → PreferencePanes, trong khi sở thích của bên thứ ba được lưu trữ trong thư mục Library → PreferencePanes.

What is a PREFPANE file?

Adds a system preference to the Mac OS X System Preferences window; Apple preferences are stored in System→Library→PreferencePanes, while third-party preferences are stored in the Library→PreferencePanes directory.

Cách mở .PREFPANE file

Để mở file .PREFPANE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PREFPANE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PREFPANE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PREFPANE do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PREFPANE

File .PREFPANE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *