PV8 File

? Cách mở file .PV8? Những phần mềm mở file .PV8 và sửa file lỗi. Convert Binary PV8 file sang định dạng khác.

.PV8 File Extension

   
File name PV8 File
File Type Pixel Vision 8 Disk File
Nhà phát triển Pixel Vision 8
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PV8 là file gì?

PV8 là Game Files - Pixel Vision 8 Disk File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pixel Vision 8.

tập tin Một PV8 chứa một trò chơi có thể chơi với Pixel Vision 8 tưởng tượng ảo chơi game console. Các tập tin được lưu trong Pixel Vision định dạng hình ảnh 8 (PV8) đĩa, có thể bao gồm gạch, sprites, dữ liệu âm nhạc và hiệu ứng âm thanh. file PV8 cũng có thể bao gồm việc lưu dữ liệu trò chơi nếu người dùng đã chơi trò chơi và lưu tiến bộ của họ trong Pixel Vision 8.

What is a PV8 file?

A PV8 file contains a game that can be played with the Pixel Vision 8 virtual fantasy gaming console. The file is saved in the Pixel Vision 8 (PV8) disk image format, which may include tiles, sprites, music data and sound effects. PV8 files may also include saved game data if a user has played the game and saved their progress in Pixel Vision 8.

Cách mở .PV8 file

Để mở file .PV8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PV8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PV8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PV8 do người dùng đóng góp.

  • Pixel Vision 8

Chuyển đổi file .PV8

File .PV8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *