RCX File

? Cách mở file .RCX? Những phần mềm mở file .RCX và sửa file lỗi. Convert N/A RCX file sang định dạng khác.

.RCX File Extension

   
File name RCX File
File Type REDCINE-X Project File
Nhà phát triển RED
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RCX là file gì?

RCX là Data Files - REDCINE-X Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RED.

dự án video được tạo ra bởi REDCINE-X, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa video được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số RED; tiết kiệm tham chiếu đến các video clip cũng như các quyết định đoạn video chỉnh sửa; sử dụng cho các dự án video độ nét cao.

What is a RCX file?

Video project created by REDCINE-X, a program used for editing videos captured with RED digital cameras; saves references to video clips as well as video editing decisions; used for high definition video projects.

Cách mở .RCX file

Để mở file .RCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCX do người dùng đóng góp.

  • RichCopy
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • REDCINE-X PRO
  • RCM
  • Digitalfire INSIGHT
  • Digitalfire INSIGHT

Chuyển đổi file .RCX

File .RCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *