RCX File

RCX là Data Files - REDCINE-X Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RED.

.RCX File Extension

   
File name RCX File
File Type REDCINE-X Project File
Nhà phát triển RED
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RCX là file gì?

RCX là Data Files - REDCINE-X Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RED.

dự án video được tạo ra bởi REDCINE-X, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa video được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số RED; tiết kiệm tham chiếu đến các video clip cũng như các quyết định đoạn video chỉnh sửa; sử dụng cho các dự án video độ nét cao.

What is a RCX file?

Video project created by REDCINE-X, a program used for editing videos captured with RED digital cameras; saves references to video clips as well as video editing decisions; used for high definition video projects.

Phần mềm mở file .RCX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCX do filegi.com tổng hợp.

  • RichCopy
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • REDCINE-X PRO
  • RCM
  • Digitalfire INSIGHT
  • Digitalfire INSIGHT

Chuyển đổi file .RCX

           

File .RCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *