RMBAK File

? Cách mở file .RMBAK? Những phần mềm mở file .RMBAK và sửa file lỗi. Convert N/A RMBAK file sang định dạng khác.

.RMBAK File Extension

   
File name RMBAK File
File Type Registry Mechanic Backup File
Nhà phát triển PC Tools
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .RMBAK là file gì?

RMBAK là Backup Files - Registry Mechanic Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PC Tools.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Registry Mechanic, một chương trình sử dụng để tối ưu hóa Windows registry và hiệu suất máy tính; cửa hàng một bản sao lưu các tập tin hệ thống registry quan trọng trước khi chúng được sửa đổi.

What is a RMBAK file?

Backup file created by Registry Mechanic, a program used for optimizing the Windows registry and computer performance; stores a backup copy of important registry system files before they are modified.

Cách mở .RMBAK file

Để mở file .RMBAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMBAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMBAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMBAK do người dùng đóng góp.

  • PC Tools Registry Mechanic

Chuyển đổi file .RMBAK

File .RMBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *