PUZ File

? Cách mở file .PUZ? Những phần mềm mở file .PUZ và sửa file lỗi. Convert N/A PUZ file sang định dạng khác.

.PUZ File Extension

   
File name PUZ File
File Type 1Across Lite Crossword Puzzle
Nhà phát triển Literate Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .PUZ là file gì?

PUZ là Game Files - 1Across Lite Crossword Puzzle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Literate Software.

Điện tử câu đố ô chữ có thể chơi hoặc in sử dụng phần mềm Across Lite; chứa một câu đố duy nhất có thể được điền vào bởi người sử dụng.

What is a PUZ file?

Electronic crossword puzzle that can be played or printed using Across Lite software; contains a single puzzle that can be filled out by the user.

Cách mở .PUZ file

Để mở file .PUZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUZ do người dùng đóng góp.

  • Literate Software Across Lite
  • Eureka's Jigsaw Mania
  • Eureka's Jigsaw Mania
  • WinFAM
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PUZ

File .PUZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *