PREFS File

? Cách mở file .PREFS? Những phần mềm mở file .PREFS và sửa file lỗi. Convert Text PREFS file sang định dạng khác.

.PREFS File Extension

   
File name PREFS File
File Type MMORPG Tycoon Preferences File
Nhà phát triển VectorStorm
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .PREFS là file gì?

PREFS là Game Files - MMORPG Tycoon Preferences File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VectorStorm.

Tuỳ chọn tập tin được sử dụng bởi MMORPG Tycoon, một trò chơi mô phỏng kinh doanh, nơi người chơi thi đấu như một nhà phát triển phần mềm MMORPG; lưu trữ các sở thích lưu từ menu tùy chọn trò chơi; bao gồm độ phân giải màn hình, âm lượng âm nhạc, và các tùy chọn khác.

What is a PREFS file?

Preferences file used by MMORPG Tycoon, a business simulation game where players compete as a MMORPG software developer; stores the saved preferences from the game options menu; includes the screen resolution, music volume, and other options.

Cách mở .PREFS file

Để mở file .PREFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PREFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PREFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PREFS do người dùng đóng góp.

  • VectorStorm MMORPG Tycoon
  • Notepad++
  • Notepad++
  • Harmony Navigator Demo
  • Media Player Classic
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .PREFS

File .PREFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *