PRG File

? Cách mở file .PRG? Những phần mềm mở file .PRG và sửa file lỗi. Convert N/A PRG file sang định dạng khác.

.PRG File Extension

   
File name PRG File
File Type 1Program File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (30 Bình chọn)

File .PRG là file gì?

PRG là Executable Files - 1Program File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chương trình tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau; có thể là một chức năng thực thi hay kịch bản có thể được chạy trong một chương trình khác; cũng có thể là một tập tin văn bản có chứa mã nguồn, có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi.

What is a PRG file?

Program file used by various applications; may be an executable function or script that can be run within another program; may also be a text file that contains source code, which can be compiled into an executable program.

Cách mở .PRG file

Để mở file .PRG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Quantitative Micro Software EViews
  • Quantitative Micro Software EViews
  • C64 Forever
  • FoxPro
  • PVSOL Expert
  • PVSOL Expert

Chuyển đổi file .PRG

File .PRG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *