PRK File

? Cách mở file .PRK? Những phần mềm mở file .PRK và sửa file lỗi. Convert N/A PRK file sang định dạng khác.

.PRK File Extension

   
File name PRK File
File Type Thrillville Park File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PRK là file gì?

PRK là Game Files - Thrillville Park File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LucasArts.

thiết kế công viên giải trí được tạo ra với Thrillville hoặc Thrillville: Off the Rails; có thể chứa roller-đế lót ly, cưỡi, và các trò chơi khác trong công viên giải trí; có thể được tùy chỉnh thiết kế bởi người sử dụng bằng cách sử dụng của trò chơi "xây dựng" tính năng.

What is a PRK file?

Theme park design created with Thrillville or Thrillville: Off the Rails; may contain roller-coasters, rides, and other games within the theme park; can be custom designed by the user using the game's "Build" feature.

Cách mở .PRK file

Để mở file .PRK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Maxis SimPark
  • Maxis SimPark
  • SimPark

Chuyển đổi file .PRK

File .PRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *