PRM File

PRM là Settings Files - 1Parameter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.PRM File Extension

   
File name PRM File
File Type 1Parameter File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .PRM là file gì?

PRM là Settings Files - 1Parameter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau để nhập các thông số dữ liệu; thường được lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và sử dụng một cấu trúc quan trọng có giá trị trong đó mỗi dòng có một cái tên tham số theo sau là một giá trị; hầu hết các lần không tương thích giữa các chương trình khác nhau.

What is a PRM file?

File used by various applications for inputting data parameters; often saved in a plain text format and uses a key-value structure where each line has a parameter name followed by a value; most times not compatible between different programs.

Phần mềm mở file .PRM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRM do filegi.com tổng hợp.

  • IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
  • GSAS
  • GSAS
  • Gurobi Optimizer
  • Adobe Premiere
  • Adobe Premiere Standard
  • Adobe Premiere Standard

Chuyển đổi file .PRM

           

File .PRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *