PRN File

? Cách mở file .PRN? Những phần mềm mở file .PRN và sửa file lỗi. Convert N/A PRN file sang định dạng khác.

.PRN File Extension

   
File name PRN File
File Type 1Printable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (128 Bình chọn)

File .PRN là file gì?

PRN là Page Layout Files - 1Printable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PRN chứa các hướng dẫn cho một máy in, trong đó bao gồm các nội dung cần in, số lượng trang in, kích thước giấy, và khay máy in để sử dụng. Nó được tạo ra bằng cách chọn "Print to File" trong hộp thoại Print trong một chương trình Windows hoặc hệ điều hành MacOS. file PRN tương tự như PostScript (.ps) tập tin.

What is a PRN file?

A PRN file contains instructions for a printer, which includes the content to be printed, the number of pages to print, the paper size, and the printer tray to use. It is created by choosing "Print to File" within the Print dialog box in a Windows or macOS program. PRN files are similar to PostScript (.PS) files.

Cách mở .PRN file

Để mở file .PRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Command Prompt
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • AllWeb FastPrint

Chuyển đổi file .PRN

File .PRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *