PRNX File

? Cách mở file .PRNX? Những phần mềm mở file .PRNX và sửa file lỗi. Convert XML PRNX file sang định dạng khác.

.PRNX File Extension

   
File name PRNX File
File Type XtraReports PrintingSystem Document
Nhà phát triển DevExpress
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (22 Bình chọn)

File .PRNX là file gì?

PRNX là Data Files - XtraReports PrintingSystem Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi DevExpress.

tập tin Một PRNX là một tài liệu được tạo ra bởi các thành phần PrintingSystem của XtraReports, mà là một công cụ bao gồm trong DevExpress Reporting Suite được sử dụng để tạo các báo cáo phức tạp, quy cách chi tiết. Nó được lưu trong định dạng tài liệu In, mà là dựa trên ngôn ngữ XML. file PRNX phép XtraReports người dùng tiết kiệm, chặt chẽ, và các văn bản báo cáo tái mở.

What is a PRNX file?

A PRNX file is a document created by the PrintingSystem component of XtraReports, which is a tool included in the DevExpress Reporting Suite that is used for creating complex, master-detail reports. It is saved in the Print Document format, which is based on XML language. PRNX files allow XtraReports users to save, close, and re-open report documents.

Cách mở .PRNX file

Để mở file .PRNX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRNX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRNX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRNX do người dùng đóng góp.

  • DevExpress Reporting Suite
  • Hydra
  • Hydra

Chuyển đổi file .PRNX

File .PRNX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *