PRO File

? Cách mở file .PRO? Những phần mềm mở file .PRO và sửa file lỗi. Convert N/A PRO file sang định dạng khác.

.PRO File Extension

   
File name PRO File
File Type 1Adobe Proto Design File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (40 Bình chọn)

File .PRO là file gì?

PRO là Web Files - 1Adobe Proto Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Adobe Proto, một Adobe Touch App sử dụng để tạo wireframes tương tác và nguyên mẫu trang web; có thể lưu trữ nhiều bố cục trang, mỗi yếu tố tương tác; hỗ trợ CSS, WebKit, và các công nghệ jQuery.

What is a PRO file?

File created by Adobe Proto, an Adobe Touch App used for creating interactive wireframes and website prototypes; can store multiple page layouts, each with interactive elements; supports CSS, WebKit, and jQuery technologies.

Cách mở .PRO file

Để mở file .PRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO do người dùng đóng góp.

  • Adobe Proto
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • SeqBuilder
  • Vip
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PRO

File .PRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *