RAS File

? Cách mở file .RAS? Những phần mềm mở file .RAS và sửa file lỗi. Convert Binary RAS file sang định dạng khác.

.RAS File Extension

   
File name RAS File
File Type 1Remedy Archive System File
Nhà phát triển Remedy Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (17 Bình chọn)

File .RAS là file gì?

RAS là Game Files - 1Remedy Archive System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Remedy Entertainment.

tập tin tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi các trò chơi video Max Payne; chứa thông tin mặc định được tham chiếu bởi các trò chơi, chẳng hạn như kết cấu, mô hình, dữ liệu cấp, và âm nhạc; tương tự như file .MPM.

What is a RAS file?

Game resource file used by Max Payne video games; contains default information referenced by the game, such as textures, models, level data, and music; similar to .MPM files.

Cách mở .RAS file

Để mở file .RAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAS do người dùng đóng góp.

  • Audacity
  • Rockstar Games Max Payne
  • Rockstar Games Max Payne
  • Rockstar Games Max Payne 2
  • Remedy Entertainment MaxED
  • PhotoPad Image Editor
  • PhotoPad Image Editor

Chuyển đổi file .RAS

File .RAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *